top of page

"הפנים של החוץ"

תערוכה קבוצתית 

שם היצירה

Me too

 

בימים אלה, בשנת 70 למדינת ישראל אני נמצאת בשלבים מתקדמים של יצירת  תערוכה  בנושא "ברוך שעשני אישה". לאור השיח הגובר על הטרדות נשים, שהציף את כולנו בשנה החולפת, מבקשת להזדהות עם נשים שנפגעו והוטרדו מינית. אני יוצרת את הנשים מתוך העולם האמיתי - לעיתים חזקות ומובילות ולעיתים חלשות ופגיעות.

 

בתערוכה זו יצרתי את העבודה  Me too  המציגה את האישה הפגועה, המרוסקת מבפנים ומשדרת

"עסקים כרגיל" כלפי חוץ. אישה חזקה המתמודדת עם שבריה בתוך עולם שהכל בו מותר ואפשרי.

bottom of page