top of page

חני נחמני

"ברוך שעשני אישה"

הוויה המלווה אותי מאז ומעולם, וקושרת כחוט השני את יצירותיי. אני תופסת את האישה כעולם צבעוני ורבגוני של עוצמות וחולשות ששילובן הוא ייחודי כיצירת אמנות.

בהתאם לתפיסה זאת, עסקתי בחיי במגוון רחב של תחומים אליהם נמשכתי מתוך תשוקה, סקרנות ורצון להיות מאותגרת וחיה במלוא מובן המילה.

אסתטיקה היא מרכיב מרכזי בחיי בכלל ובהוויה האמנותית שלי בפרט. כל עבודה היא יצירה מקורית המשקפת את אהבתי לחומרים ולצבעים ונותנת ביטוי לחוויות, לרגשות ולרעיונות. שילובי הצבעים בעבודותיי בהשראת האומן גאודי.

כאמנית אני יוצרת גם עבודות בהתאמה אישית.

מרתק ומלהיב אותי האתגר למצוא את השילוב הנכון בין רעיונותיי לחלל נתון: בית מגורים, משרד, מסעדה, מלון וכד'.

bottom of page